Дистанційні загальні збори акціонерів ПАТ “Електротермометрія”

 1. Оголошення та новини

  Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23 червня 2021 року

   


 2. Бюлетені для голосування:

  а) Єдиний бюлетень для голосування за питаннями 1,2,3,5 порядку денного (крім кумулятивного)
  б) Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування за питанням 4 порядку денного Зборів

 3. Інформація щодо дистанційного голосування:

  а) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів
  б) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах
  в) Проекти рішень дистанційних позачергових Загальних зборів